Usability

Rekening houden met alle mensen die onze applicaties gebruiken.
Dat is wat wij doen.

Er zijn boeken vol geschreven over usability; gebruiksvriendelijkheid.

Volgens ons gaat het naast een mooie en duidelijke vormgeving vooral om een correcte en snelle werking van de applicatie.

En wij ontwikkelen al onze applicaties door goed naar onze klanten te luisteren. Indien mogelijk gaan we op locatie naast de gebruikers zitten om ons te laten informeren over de wensen.

Ons uitgangspunt voor een goede usability is eigenlijk vrij eenvoudig

Als de mensen die dagelijks met een systeem moeten werken tevreden zijn, dan zijn wij dat ook.

Een applicatie moet de werkprocessen van mensen zo goed mogelijk faciliteren. Lange wachttijden, foutmeldingen, niet opgeslagen data, eindeloos klikken, onnodig scrollen, het zijn allemaal zaken vermeden moeten worden.

We hanteren daarbij de Three-click rule (binnen maximaall drie klikken moet je bij alle onderdelen van de site kunnen komen. Uitgangspunt dat we samen met de gebruikers een optimale balans proberen te vinden. Scrollen kan niet altijd vermeden worden, klikken ook niet, maar veel onnodige acties zijn goed vermijdbaar.

Ook als het gaat om het gebruik van kleurstellingen, standaard lettergroottes, intensiteit en dergelijke, bijvoorbeeld om de site ook toegankelijk te maken voor mensen met een visuele handicap, is het vaak mogelijk om met eenvoudige technieken grote verbeteringen door te voeren.

Het testen van een site zodat deze bij alle browsers eenzelfde resultaat laat zien, blijft complex, omdat niet iedere browser de standaarden goed ondersteunt, maar we proberen het wel.