Big Data

IRP heeft vanwege een groot aantal projecten waar heel veel data wordt gebruikt, veel ervaring in het omgaan met Big Data.

Bijvoorbeeld bij ons "flagship" project BIMkeeper, bieden tal van dashboards inzicht in bijvoorbeeld de financiële positie van huurders, openstaande meldingen, reparatieverzoeken, werkorders, offertes etc. Meer informatie op BIMkeeper.com

De hoeveelheid data blijft in hoog tempo toenemen. Steeds meer organisaties vragen zich af hoe ze grip houden op de datastromen en de hoeveelheid data in de eigen organisatie. In veel gevallen helpt alleen visualisatie, of het ontwikkelen van dashboards, waar managers in één oogopslag een overzicht krijgen van alle onderliggende informatie(stromen).

Een dashboard voor een duidelijk overzicht

In het bovenstaande voorbeeld gaat het om een zeer grote hoeveelheid ongestructureerde data. In veel gevallen zal het gaan om meer gestructureerde data in (eigen) applicaties of databases, waar snel inzicht in verkregen moet worden. Goede statistische overzichten of de ontwikkeling van Dashboards bieden dan vaak uitkomst.

Bijvoorbeeld in onze VVE-Dashboard applicatie, is het aanbieden van management informatie het uitgangspunt van de ontwikkeling geweest. De uitdaging was: hoe houden organisaties die honderden “Verenigingen van Eigenaren” managen, met vele tienduizenden bewoners, grip op alle ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op alle reparatieverzoeken die dagelijks door bewoners worden ingediend en op de uitvoering daarvan. Of bijvoorbeeld op de planning en voorbereiding van duizenden vergaderingen per jaar.

IRP heeft een groot aantal proces- en document-management systemen ontwikkeld, waar grip houden op informatie en adequate managenentinformatie cruciaal zijn.