BIMkeeper

BIMkeeper maakt het beheer van gebouwen makkelijk en biedt tal van relevante en actuele overzichten.

Naar de website

Nieuws

Over ons

Kernactiviteit is al 30 jaar software-ontwikkeling, inmiddels vooral met Java (Spring MVC). We hebben veel ervaring met het ontwikkelen van complexe informatiesystemen.

Bij de projecten die wij ontwikkelen, maken wij zoveel mogelijk gebruik van Open Standaarden en Open Source software tools. Daardoor zijn we heel flexiblel in het uitbreiden en wijzigen van applicaties. Spring MVC heeft als grote voordeel, dat de applicaties altijd passen in de infrastructuur van de klant. Er kan gekozen worden voor ieder operating systeem en een groot aantal databases. IRP zorgt ervoor dat klanten altijd en overal over hun eigen data kunnen beschikken.

In toenemende mate bieden we onze applicaties uitsluitend als online service aan, omdat we onze klanten daarmee volledig ontzorgen en we in staat zijn om snel nieuwe functionaliteiten toe te voegen en te deployen.

Jo Lahaye

onze Expertise

Security

Wij bouwen alle grotere web-applicaties met Spring MVC (Java) en maken daarbij gebruik van het Spring security-framework. Dit framework is zeer robuust en wordt door duizenden bedrijven en financiële instellingen gebruikt.

 meer over security

Big Data

Wij zorgen dat u grip houdt op alle informatiestromen Dat doen we door informatie (zeer) snel doorzoekbaar te maken en de ontwikkeling van dashboards met relevante managementinformatie.

 meer over Big Data

Techniek

Wij vinden dat onze webapplicaties op ieder device te gebruiken moeten zijn. En bovendien in iedere infrastructuur moeten passen, daarom bouwen we bij voorkeur met Spring MVC (Java framework). We hebben ook ervaring met PHP. NET en andere talen (C#, Python).

 meer over techniek

Usability

Er zijn boeken vol geschreven over usability; gebruiksvriendelijkheid. Volgens ons is het vooral van belang om goed te luisteren naar gebruikers. Het belangrijkste uitgangspunt voor ons is dat de webapplicatie altijd beschikbaar moet zijn. En snel is!

 meer over usability

High availability

Dit onderwerp kunnen we kort houden: webapplicaties horen het gewoon altijd te doen. IRP heeft talrijke applicaties gebouwd en in beheer, die simpelweg nooit mogen uitvallen. Door volledig gesynchroniseerde systemen aan te bieden, zorgen we daar ook voor.

 meer over availability

Databases

Naast gangbare relationele databases (MSSQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2, enzovoorts), hebben we ook steeds meer ervaring met objectdatabases (MongoDB) en full text-databases, zoals Sphinx. Bijvoorbeeld bij 2News.nl combineren we diverse technieken om een optimale snelheid te bereiken. BigData, vraagt om nieuwe visies.

 meer over databases

Content Management

IRP heeft veel ervaring met (het adviseren over) Web Content Management systemen (CMS) en is betrokken geweest bij de implementatie van vele tientallen (enterprise) CMS, meestal in combinatie met portal-integratie.

 meer over CMS
 

Een goede beveiliging is bij ons geen sluitstuk van de applicatie-ontwikkeling, maar een belangrijk uitgangspunt.

Werkwijze

De primaire focus van IRP ligt op software-ontwikkeling en de implementatie/tuning van bestaande producten. In veel gevallen bieden we onze klanten een online service aan. Onze project-aanpak ziet er als volgt uit:

Deployment

Om eerlijk te zijn: we hebben nog nooit meegemaakt dat een applicatie na de eerste oplevering geen aanpassing meer behoefde. In vrijwel alle gevallen komt er na verloop van tijd ergens een foutje boven, of komen de gebruikers met aanvullende eisen. Bijvoorbeeld omdat bepaalde handelingen onlogisch of te omslachtig zijn. IRP hanteert eenvoudige principes als het gaat om de omgang met onze opdrachtgevers: fouten worden per omgaande opgelost en voor de hand liggende gebruikerswensen proberen we zoveel mogelijk zonder aanvullende rekening op te lossen.

Dat geldt in elk geval het eerste jaar na oplevering. Ook als beheer en hosting niet door IRP worden verzorgd. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de toegang die we hebben tot de applicatie(s).

Licenties

Voor deze online services geldt dat we een gebruikerslicentie bieden. Deze licenties zijn gebaseerd op een jaarlijks licentiebedrag voor het gebruik van web-applicatie in combinatie met de intensiteit van dat gebruik (aantal gebruikers, dataverkeer, enzovoorts). In alle gevallen gaan we uit van "fair use". De verschillende services kennen verschillende licentiebedragen. Neem gerust contact op voor meer informatie.

IRP geeft in principe niet het distributierecht uit handen. Organisaties mogen dus voor eigen gebruik alles doen wat ze willen, maar zij mogen de software niet distribueren (en een 'derde' ict bedrijf dat aanpassingen maakt mag dat evenmin).

Doorontwikkeling

Schaalbaarheid van “load and code” is een van de basisprincipes van onze ontwikkeling. Al onze Spring MVC (Java) projecten worden zo opgebouwd dat ze altijd uitbreidbaar zijn. We zijn gewend om zeer grote software-applicaties te bouwen en doen dat via vaste (architectuur) principes.Complexere routines worden altijd inline (in de code) gedocumenteerd.

En uiteraard blijven belangrijke basis-principes altijd in tact, zoals een scheiding tussen vormgeving, business logica en data-opslag en dat de applicaties in iedere technische infrastructuur moeten passen.

Hosting

IRP verzorgt in veel gevallen na de ontwikkeling ook beheer en hosting van een applicatie.

Onze web-applicaties worden doorlopend gemonitord op beschikbaarheid. Mocht zich een storing voordoen, dan reageren wij op zeer korte termijn. Wij hosten en beheren meerdere applicaties die eigenlijk nooit mogen uitvallen, zoals bijvoorbeel onze verkoop applicatie. In de afgelopen jaren hadden onze applicaties een up-time van meer dan 99,99% per jaar.

Onderhoud en plaatsen van nieuwe releases, doen we op tijdstippen dat gebruikers er geen, of zo min mogelijk, last van hebben. Als systemen zo cruciaal zijn dat ze eigenlijk nooit mogen uitvallen, dan zorgen wij voor een real-time synchronisatie. Valt systeem A uit, dan kan op systeem B zonder problemen meteen worden doorgewerkt. De ontwikkeling van dergelijke gesynchroniseerde systemen vraagt wel dat er van begin af aan rekening mee wordt gehouden. Uiteraard zijn de kosten voor het beheer van dergelijk professionele systemen hoger.

Agile ontwikkelen

We zijn uiteraard vertrouwd met diverse projectmanagement technieken (DSDM, Scrum, Prince II, etc.) en meestal passen we wel onderdelen van deze technieken toe, maar we gaan daar niet rigide mee om. Projectmanagement tools zijn er alleen om extra houvast te bieden, om als als richtlijn te dienen, ze zijn geen doel op zichzelf.

Een goede relatie met de opdrachtgever, frequente terugkoppeling en overleg vormen de basis voor een succesvol project. Met de opdrachtgever spreken we bijvoorbeeld een tweewekelijks overleg af. Er wordt dan gezorgd voor een nieuwe release. Op die manier kan de opdrachtgever goed beoordelen of het project zich in de gewenste richting ontwikkelt. Juist bij grote projecten bieden korte iteraties (Sprints) veel voordelen.

Aan het begin van een project (afhankelijk van het soort project) maken we een mockup/voorbeeld zodat bij de opdrachtgever snel een idee ontstaat van de eerste ideen over de implementatie. De ervaring leert dat discussies vruchtbaarder zijn als er ‘wat te zien is’.

Requirements

Het goed aansturen van software-ontwikkeling is een complex proces. Software-ontwikkelaars spreken meestal niet “dezelfde taal” als de opdrachtgever. Om ervoor te zorgen dat de aansturing goed verloopt en de opdrachtgever niet voor onaangename verrassingen komt te staan, zorgen wij ervoor dat een van onze projectleiders alle benodigde informatie en kennis heeft om het project te laten slagen. Dat vergt met name aan het begin van een project het nodige overleg.

Ons advies en plan van aanpak is kort en in begrijpelijk Nederlands. Juist als het om complexe ICT-projecten gaat, is goede communicatie van het grootste belang.

Prijzen

De prijzen voor maatwerk software-ontwikkeling of de implementatie/integratie van bestaande producten, worden in overleg vastgesteld. IRP werkt meestal met een richtprijs en een bandbreedte.

IRP levert al meer dan 25 jaar hoge kwaliteit en doet daaraan geen consessies. Dat betekent niet dat we in overleg met opdrachtgevers niet de mogelijkheden willen verkennen bij een beperkt budget. Soms vinden wij een ontwikkeling dermate interssant dat we bereid zijn mee te investeren.

Betalingstermijnen worden in onderling overleg vastgesteld.

Wij zijn met onze software actief in

het onderwijs

(roostering, digitale toetsmodule, inschrijfsysteem voor stages/minoren)

de media

(online nieuwsselecties, kennisbanken)

onroerend goed

(verkoop, verhuur, renovatie, conditiemeting, MJOP, VVE-beheer en BIM; met een geïntegreerd financieel pakket)

Onze services

Planning / Roostering

Veel organisaties worstelen met het maken van roosters. IRP heeft lange tijd gewerkt aan een planningssysteem dat op basis van “beschikbaarheid” van middelen geautomatiseerd een rooster samenstelt. Dit systeem is gebouwd voor het Ministerie van Defensie met als doel jaarlijks zo’n 20.000 medische keuringen van sollicitanten geautomatiseerd in te kunnen plannen. Het systeem wordt nu generiek gemaakt, zodat de systematiek in meerdere sectoren kan worden gebruikt (logistiek, personeelsplanning, onderwijs).

BIMkeeper

BIMkeeper is door IRP ontwikkeld in nauwe samenwerking met een aantal grote VVE-beheerders en woningcorporaties. BIMkeeper biedt alle noodzakelijke functionaliteit voor het verhuren, verkopen en beheren van onroerend goed. Vooral het beheer-deel is zeer uitgebreid, waarbij onderscheid is gemaakt tussen het beheren van een gebouw door één eigenaar en een Vereniging van Eigenaren (VVE). BIMkeeper heeft alle functionaliteit die nodig is voor conditiemetingen, financieel beheer en reparatieverzoeken (met handige app), met alle faciliteiten voor het aansturen van aannemers en de complete afhandeling.

Students Come & Go

Deze online service is bedoeld voor de inschrijving van internationale studenten op het onderwijsaanbod van bijvoorbeeld de HvA. Voor buitenlandse studenten geldt dat hun inschrijving op minoren, vakken of stages gepaard gaat met het inleveren van een groot aantal formulieren. Deze informatiestroom (voor zowel EU als andere landen) wordt in goede banen geleid. Het systeem kent verder een goede communicatievoorziening; geen losse emails meer, maar alle correspondentie op één plek.

StudentsComeAndGo faciliteert ook de gehele procesafhandeling van Nederlandse studenten die naar het buitenland gaan.

Ander belangrijk kenmerk is dat vakken, minoren en stages voorzien kunnen worden van een een activiteitenplanning. Bijvoorbeeld: in week 1 CV inleveren, in week 4 paper opleveren, in week 8 gesprek met docent, in week 12 tentamen. Voor al deze activiteiten geldt dat het systeem waarschuwingen en reminders stuurt.

Contact IRP

Neem contact met ons op voor meer informatie

adres

Neuweg 83
1214 GM Hilversum
Nederland