Content Management

We hebben een voorkeur hebben voor open (source) systemen.

IRP heeft veel ervaring met (het adviseren over) web content management systemen (CMS) en is betrokken geweest bij de implementatie van vele tientallen (enterprise) CMS, vrijwel altijd in combinatie met portal-integratie

IRP heeft ervaring met de implementatie van diverse bestaande (enterprise) content management systemen, zoals Joomla, Typo3 en vooral een groot aantal Java-gebaseerde CMS.

Meerdere databases? Geen probleem.

We hebben een voorkeur hebben voor open (source) systemen. In een column voor VIP Contentmanagement schreven we ooit: “De essentie is dat informatie uit systemen kán worden ontsloten, dat de verschillende systemen ‘live’ met elkaar kunnen communiceren en dat informatie op afstand kan worden gemanaged.

In onze visie is een goede informatie-architectuur veel belangrijker dan een keuze voor een specifiek CMS. Het goed definieren van informatiesoorten, zogenaamde content object typen (of contenttypen, of content types) is de basis van een beheersbare en duurzame informatieopslag en vormt ook de basis voor een goede informatieuitwisseling.

Op het congres CMS in de overheid (2011) was de conclusie:

Standaarden veranderen, systemen veranderen niet automatisch mee. Enige “echte” garantie tegen een vendor lock in is open source software. Maar dat is “kort door de bocht”.

Focus op: interoperabiliteit, data-uitwisseling en data-migratie.

Focus op: randvoorwaarden van systemen (architectuur, technologie. licentie), niet te snel op functionele details. Ontwerp een goed meta-datamodel, een goede informatie architectuur maakt je behoorlijk toekomstvast. Verifieer referenties, gemak van implementatie, schaalbaarheid en aantallen concurrent users.

Begin het project met een goede doelstelling, maak een goede analyse van wensen en prioriteiten op korte termijn en stel een strategisch plan op voor de langere termijn.

En: meten is weten! Dus monitor gebruik en trek er lering uit.