Databases

Big Data vraagt om nieuwe visies.

Naast gangbare relationele databases (MSSQL, MySQL, PostgreSQL,Oracle, DB2, enzovoorts), hebben we ook steeds meer ervaring met objectdatabases (MongoDB) en full text-databases, zoals Sphinx. Big Data vraagt om nieuwe visies.

Meerdere databases? Geen probleem.

Doordat we veel webapplicaties ontwikkelen met Spring MVC en een ORM gebruiken die de transacties met de database afhandelt, komen we met een groot aantal verschillende databases in aanraking (ORM is een Object Relational Mapping Tool, zoals JPA/Hibernate)

Bij diverse applicaties voor Woningcorporaties koppelen we tussen MSSQL (Microsoft), MySQL (oracle corp.), Oracle (Oracle corp.) en bijvoorbeeld Excel en Access (Microsoft).

Voor diverse grote projecten in de media-sector hebben we onderzoek gedaan naar verschillende objectdatabases (we gebruiken nu MongoDB) en full text databases (Sphinx).